Inzicht

Doelstellingen

De module ‘Inzicht’ heeft tot doel inzicht te bieden in de eigen schoolpraktijk m.b.t. ouderbetrokkenheid. In de module ‘kennis’ maakte het schoolteam kennis met het kader van ouderbetrokkenheid. Deze module gaat een stap verder en probeert de huidige schoolwerking op het vlak van ouderbetrokkenheid in kaart te brengen om op basis hiervan acties te ondernemen. Concreet wordt met de module ‘Inzicht’ volgende doelstellingen nagestreefd:

  1. De eigen schoolwerking m.b.t. ouderbetrokkenheid in kaart brengen.
  2. Sterktes en werkpunten van de eigen schoolwerking identificeren.
  3. Prioriteiten voor de eigen schoolwerking bepalen.
  4. Het bewust worden van en expliciteren van verwachtingen.

Inhoud

In de module ‘Inzicht’ wordt aan de hand van een beginsituatie-analyse de eigen schoolwerking onder de loep genomen. Waar de vorige modules ouderbetrokkenheid eerder algemeen benaderden, wordt in deze module de vertaalslag naar de eigen schoolwerking gemaakt. Met een sterkte-zwakteanalyse bekijken we de huidige schoolwerking aan de hand van de bouwstenen - (1) partnerschap, (2) pijlers en (3) voorwaarden - uit het kader van ouderbetrokkenheid. Het kader vormt een toets om huidige acties te evalueren of nieuwe acties op te zetten in de volgende module.