Sensibilisering

Doelstellingen

De module ‘Sensibilisering’ heeft tot doel de aanleiding, de vraag of de nood van het coachingstraject te expliciteren en de uitdagingen op het vlak van ouderbetrokkenheid af te bakenen. Als onderwijsondersteuner probeer je een eerste beeld te krijgen van hoe ouderbetrokkenheid op een school vorm krijgt en welke verschillende verwachtingen er rondom de samenwerking tussen school en ouders leven. De aangeboden oefeningen zetten scholen aan tot nadenken over hoe zij ouders benaderen en wat zij van ouders verwachten. Na deze module heb je als onderwijsondersteuner informatie over waar de vraag of nood tot verandering vandaan komt en welke visies leven bij de betrokkenen. De module ‘Sensibilisering’ werkt aan volgende doelstellingen:

  1. Uitdagingen van de school met betrekking tot ouderbetrokkenheid aftasten.
  2. Percepties en verwachtingen die er in de school leven rond de relatie tussen school en ouders in kaart brengen.

Inhoud

In de module ‘Sensibilisering’ worden methodieken aangereikt om als schoolteam te reflecteren over ouderbetrokkenheid. Je tracht als onderwijsondersteuner samen met de school de visie van de school op onderwijs, de rol van diverse actoren (school, leerkracht, ouders, leerlingen) en ouderbetrokkenheid bloot te leggen en te expliciteren. Ook komen de verwachtingen t.a.v. de samenwerking tussen school en ouders naar boven en krijg je zicht op het beleidsvoerend vermogen van scholen rondom het werken aan ouderbetrokkenheid.