Kennis

Doelstellingen

De module ‘Kennis’ heeft tot doel de visie van scholen aan te scherpen door een conceptueel kader van ouderbetrokkenheid te introduceren. Dit coachingstraject benadert ouderbetrokkenheid als een multi-dimensioneel en complex fenomeen. Na deze module heeft het schoolteam een diepgaander inzicht in de verschillende processen en mechanismen onderliggend aan ouderbetrokkenheid. De module 'kennis' streeft volgende doelstellingen na:

  1. Kennismaken met ouderbetrokkenheid als een complex, interactief en dynamisch begrip.
  2. Kennismaken met de bouwstenen uit het conceptueel kader van ouderbetrokkenheid.
  3. Ouderbetrokkenheid benaderen als het werken aan de ouder-leerling-schoolrelatie in haar totaliteit.
  4. Visie van de school op ouderbetrokkenheid en de relatie tussen school en ouder in kaart brengen en verfijnen

Inhoud

In de module ‘Kennis’ vind je methodieken om als onderwijsondersteuner samen met het schoolteam stil te staan bij ouderbetrokkenheid in haar volle betekenis. Verschillende deelaspecten van ouderbetrokkenheid worden belicht en verkend. Als onderwijsondersteuner verduidelijk je de verschillende bouwstenen - (1) partnerschap, (2) pijlers en (3) voorwaarden - van het kader van ouderbetrokkenheid. We gaan dieper in op hoe deze bouwstenen zich tot elkaar verhouden en hoe het team de bouwstenen in de dagelijkse schoolpraktijk kan inzetten.