Werkwijze

  • De module ‘Actie’ reikt oefeningen aan om samen met het (school)team acties op te zetten m.b.t. ouderbetrokkenheid.
  • Per oefening is een scenario uitgeschreven hoe je een bepaalde oefening kan aanpakken.
  • Volgende oefeningen komen aan bod: ‘Doelen & prioriteiten - Problemen- en doelenboom’, ‘Planning & uitvoering - Mind Mapping en ‘Evaluatie - 3 B’s’.
  • Idealiter doorloop je de oefeningen chronologisch.
  • Per oefening voorzien we alternatieve methodieken, inzetbaar naargelang de beginsituatie en de voorkeuren van de school.
  • Er zijn oefeningen/methodieken voor scholen die reeds veel doen rond ouderbetrokkenheid en voor scholen die zoekende zijn.
  • De module biedt zowel 'speelse’ als ‘formele’ en 'online' als 'offline' methodieken aan.
  • Ter ondersteuning vind je bij elke oefening/methodiek 'Tips & tricks' om succesvol met de module aan de slag te gaan.